تبلیغات
دانلود فایل - پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی
دوشنبه 7 تیر 1395  01:24 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما

پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19

پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19               موضوع: پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19   انگیزه های ترکیبکاهش هزینه ها به ویژه هزینه های ثابتافزایش توان رقابت در بازارهای بین المللیافزایش کاراییعوامل قانونی و سیاسی و ... دامنه کاربرد حسابداری ترکیب و احدهای تجاری به استثنای: ترکیب واحدهای تجاری تحت کنترل مشترک. مشارکتهای خاص.   این استاندارد به استثنای موارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 60,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 18 صورتهای مالی تلفیقی

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 18 صورتهای مالی تلفیقی               موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 18 صورتهای مالی تلفیقی   مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی پیشینه تهیه صورتهای مالی تلفیقی انگلستان سال 1920 میلادی- تهیه اولین ترازنامه تلفیقی در شرکت نابل Nobel سال 1929 میلادی- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی توسط بورس اوراق بهادار لندن ایالات متحده سال 1940 میلادی- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 حسابداری داراییهای نامشهود

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 حسابداری داراییهای نامشهود               موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 حسابداری داراییهای نامشهود هدف استاندارد هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود است‌. مسائل‌ اصلی‌ در حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود عبارت‌ از معیارها و زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ‌ دفتری‌، ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت تسعیر ارز استاندارد حسابداری شماره 16

پاورپوینت تسعیر ارز استاندارد حسابداری شماره 16               موضوع: تسعیر ارز استاندارد حسابداری شماره اهداف آموزشی  مرور عملیات ارزش توسط شرکتها  آشنایی با روشهای  حسابداری تسعیر  توصیف حسابداری عملیات خارجی  افشا  معاملات ارزی معامله ای است که به ارز انجام می شود یامستلزم تسویه به ارز است. از قبیل: خرید و فروش کالا و خدماتی که بهای آن به ارز دریافت یا پرداخت می شود. استق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

استاندارد حسابداری شماره 15 حسابداری سرمایه گذاریها

استاندارد حسابداری شماره 15 حسابداری سرمایه گذاریها                 موضوع: استاندارد حسابداری شماره 15حسابداری سرمایه گذاریها دامنه کاربرد این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایه گذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط می پردازد. در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، در صورتیکه در استانداردهای حسابداری مربوط به سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی و وابسته نحوه  عمل دیگری مجاز شده باشد. موارد زیر در این استاند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 14 نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

پاورپوینت استاندارد  حسابداری شماره 14 نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری                 موضوع:  پاورپوینت استاندارد  حسابداری شماره 14 نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری دامنه کاربرد این‌ استاندارد باید برای‌ ارائـه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 13 حسابداری مخارج تامین مالی

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 13 حسابداری مخارج تامین مالی                   موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 13 حسابداری مخارج تامین مالی هدف هدف این استاندارد، تجویز نحوه عمل حسابداری مخارج تامین مالی است. بر اساس این استاندارد، مخارج تامین مالی عموما بلافاصله به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود، به استثنای مواردی که این مخارج به حساب دارایی واجد شرایط منظور می گردد. دامنه کاربرد این‌ استاند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته                 موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته   هدف هدف این استاندارد، حصول اطمینان از ارائه  اطلاعات  لازم در صورتهای مالی برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر است که  وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته و معاملات با اهمیت با آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 حسابداری داراییهای ثابت مشهود

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 حسابداری داراییهای ثابت مشهود                 موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 حسابداری داراییهای ثابت مشهود   مقدمه: هدف‌ این‌ استاندارد تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود است‌. موضوعات‌ اصلی‌ درحسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود عبارت‌ از زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 10 حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 10 حسابداری کمکهای بلاعوض دولت             موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 10 حسابداری کمکهای بلاعوض دولت دامنه کاربرد این استاندارد باید برای حسابداری کمکهای بلاعوض دولت و سایر اشکال کمکهای دولتی به کار گرفته شود. الزامات این استاندارد، همچنین می تواند به عنوان بهترین الگوی عمل حسابداری کمکهای بلاعوض و سایر اشکال کمک دریافتی از منابع غیر دولتی مورد استفاده قرار گیرد. دولت دولت متشکل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمانهای بلند مدت

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمانهای بلند مدت                   موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمانهای بلند مدت   هدف استاندارد هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری درآمدها و هزینه های مرتبط با پیمانهای بلند مدت در صورتهای مالی پیمانکار است. این استاندارد معیارهای شناخت مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی را جهت تعیین زمان شناخت درآمد و هزینه های پیمان به عنوان اقلام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 حسابداری موجودی مواد و کالا

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 حسابداری موجودی مواد و کالا                 موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 حسابداری موجودی مواد و کالا   دامنه کاربرد این استاندارد نحوه ارزشیابی وانعکاس موجودی مواد و کالا در صورتهای مالی را تشریح می کند وموارد زیر را در بر نمی گیرد: کار در جریان پیشرفت پیمانهای بلند مدت ابزارهای مالی پیچیده موجودی گله های دام، محصولات کشاورزی، جنگلی ومعدنی در مواردی که این اقلام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 7 حسابداری مخارج تحقیق و توسعه

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 7 حسابداری مخارج تحقیق و توسعه               موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 7 حسابداری مخارج تحقیق و توسعه   دامنه کاربرد این استاندارد در رابطه با حسابداری مخارج تحقیق و توسعه کاربرد دارد. فعالیتهای  زیر  در  این  استاندارد  مورد  بحث  قرار  نمی گیرد: الف . فعالیتهای تحقیق وتوسعه ای که به موجب قرارداد برای دیگران انجام می شود. ب . عمل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 5 حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 5 حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه                              موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 5 حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه    رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهای مطلوب و نامطلوبی که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی رخ می دهد.   تعداد اسلاید: 11   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 4 حسابداری پیشامدهای احتمالی

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 4 حسابداری پیشامدهای احتمالی               موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 4 حسابداری پیشامدهای احتمالی دامنه کاربرد الزامات این استاندارد برای حسابداری و افشای پیشامدهای احتمالی به کار گرفته می شود. موضوعات زیر که ممکن است منجر به پیشامدهای احتمالی شود، در دامنه کاربرد این استاندارد قرار نمی گیرد:     الف . تعهدات شرکتهای بیمه بابت بیمه نامه های عمر صادر شده، &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی                 موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی دامنه کاربرد این استاندارد باید برای حسابداری درآمد عملیاتی حاصل از معاملات و رویدادهای زیر به کار گرفته شود:  فروش کالا،  ارائه خدمات، و  استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری که مولد سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام است. در این استاندارد، درآمد عملیاتی ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جریان وجوه نقد

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جریان وجوه نقد                 موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جریان وجوه نقد   کاربرد اطلاعات تاریخی مربوط به جریانهای نقدی برای قضاوت استفاده کنندگان در خصوص مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای نقدی آتی. بیان نحوه ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و تعیین کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری. کنترل میزان دقت ارزیابی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی                 موضوع: استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی   هدف استاندارد هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره ها قبل آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحد های تجاری می باشد. دامنه کاربرد الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت خلاصه حسابرسی (1)

پاورپوینت خلاصه حسابرسی (1)                 موضوع: پاورپوینت خلاصه حسابرسی (1) فصل یک نقش حسابرسی در اقتصاد کشور 2- پیشرفت صنعت وتجارت وایجاد قوانین واعمال نظر دولت در صنایع وشركتها موجب شده كه آنهاحسابهاوصورتهای را به تایید حسابرسان برسانند. 3-حسابرسی عبارت است از رسیدگی  به اسناد ومدارك   یك موسسه یا واحد تجاری  جهت تهیه گزارشی كه حسابرس راجع به روش  ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  واحدهای انتفاعی و دولتی                 موضوع: پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  واحدهای انتفاعی و دولتی هدف مقاله : مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

   


نظرات()  
buy cialis uk
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:56 ب.ظ

Terrific facts. Cheers.
calis prix de cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 20mg prix en pharmacie bulk cialis cipla cialis online we choice cialis pfizer india cialis cuantos mg hay 5 mg cialis coupon printable 200 cialis coupon
buy cialis uk
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:26 ق.ظ

Thanks, Good information.
cialis 5 mg para diabeticos enter site very cheap cialis cialis therapie cialis with 2 days delivery cialis daily dose generic buy cialis prix cialis once a da cialis ahumada free cialis tesco price cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:13 ق.ظ

Effectively voiced without a doubt. !
prices on cialis 10 mg cialis purchasing achat cialis en europe cuanto cuesta cialis yaho cialis 30 day trial coupon cialis with 2 days delivery cialis tadalafil i recommend cialis generico tadalafil tablets comprar cialis navarr
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 10:43 ب.ظ

Superb posts, Regards.
cialis 50 mg soft tab cialis coupons printable cialis great britain where do you buy cialis cialis australian price price cialis best tadalafil 10 mg cialis australian price buy cialis cialis lilly tadalafi
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 11:50 ق.ظ

Terrific postings. Thank you.
cialis kaufen bankberweisung cost of cialis cvs buy brand cialis cheap viagra cialis levitra generic cialis review uk sialis cialis cipla best buy comprar cialis navarr we like it safe cheap cialis cheap cialis
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 12:14 ق.ظ

You stated this perfectly!
cialis online holland we use it cialis online store cialis alternative cialis generico online cialis reviews online cialis venta cialis en espaa when will generic cialis be available cialis kaufen cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:18 ق.ظ

Very good postings, Many thanks!
chinese cialis 50 mg import cialis cialis e hiv price cialis wal mart pharmacy effetti del cialis side effects of cialis cialis uk next day 5 mg cialis coupon printable how do cialis pills work 5 mg cialis coupon printable
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 10:38 ق.ظ

Regards, Plenty of info!

we like it safe cheap cialis safe dosage for cialis tadalafil tablets cialis daily reviews cialis en mexico precio cialis official site where do you buy cialis interactions for cialis cialis from canada online cialis
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:52 ب.ظ

You made the point!
prices for cialis 50mg we recommend cheapest cialis cialis preise schweiz cialis daily cialis great britain compare prices cialis uk cialis prices in england cialis side effects dangers when can i take another cialis cialis 30 day trial coupon
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 11:19 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis australian price canadian drugs generic cialis cialis savings card cialis 5 mg effetti collateral click here to buy cialis purchasing cialis on the internet does cialis cause gout cialis official site ou trouver cialis sur le net cialis kaufen bankberweisung
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 11:32 ق.ظ

Amazing data. Thanks!
cialis online nederland cialis 20mg ou acheter du cialis pas cher we recommend cialis info cialis mit grapefruitsaft dosagem ideal cialis generic cialis review uk comprar cialis navarr cialis generico en mexico prix de cialis
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 12:16 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cuanto cuesta cialis yaho only here cialis pills generico cialis mexico tadalafilo estudios de cialis genricos prices on cialis 10 mg cialis price thailand canadian drugs generic cialis try it no rx cialis cialis kaufen wo
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:55 ب.ظ

Kudos, Helpful stuff!
rezeptfrei cialis apotheke acheter cialis kamagra cialis 5 effetti collaterali cialis online cialis reviews achat cialis en europe generic cialis pill online cialis rckenschmerzen cialis online nederland only best offers cialis use
buy tadalafil online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:29 ق.ظ

Fine content. Appreciate it.
cialis et insomni cialis baratos compran uk enter site natural cialis cialis 5mg cialis taglich cialis preise schweiz cialis coupons cialis sans ordonnance only best offers 100mg cialis canadian drugs generic cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:13 ب.ظ

Perfectly spoken genuinely! .
only best offers 100mg cialis generic cialis cialis daily brand cialis generic cialis generic availability how do cialis pills work wow cialis 20 cialis bula i recommend cialis generico buy cheap cialis in uk
canada medication
یکشنبه 1 مهر 1397 06:10 ب.ظ

You reported that fantastically!
rx from canada canadian pharcharmy online online canadian pharmacy canadian online pharmacy canadian viagra most reliable canadian online pharmacies online pharmacies of canada pharmacy canada 24 pharmacy trust pharmacy canada
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:26 ب.ظ

You definitely made the point!
tadalafil tablets cialis ahumada cialis prices achat cialis en suisse non 5 mg cialis generici cialis super acti cialis soft tabs for sale buy cialis uk no prescription we like it cialis soft gel cialis sale online
http://viabiovit.com/buy-viagra-next-day-delivery.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:40 ق.ظ

Point certainly applied!!
buy real viagra online buy kamagra viagra can you buy viagra online buy viagra super active online viagra online pharmacy were to buy viagra get viagra uk viagra buy online usa buy cheap viagra online usa buy generic viagra cheap
Buy cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:06 ق.ظ

You actually mentioned it exceptionally well!
generic cialis tadalafil cialis generic tadalafil buy cialis daily reviews click here to buy cialis sublingual cialis online try it no rx cialis generic cialis pill online cialis name brand cheap tarif cialis france cialis 20 mg
Viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:00 ب.ظ

Reliable advice. Many thanks!
buy viagra brand where can i buy viagra online safely how old do you have to be to buy viagra where to buy viagra online without prescription online viagra purchase buy viagra online prescription where can i buy viagra online uk buy viagra online usa viagra 100mg how to buy viagra online safely
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 11:40 ب.ظ

This is nicely put! !
cialis 5 mg cialis 10 doctissimo precios cialis peru estudios de cialis genricos cialis super acti acquisto online cialis where do you buy cialis cialis vs viagra cialis 20 mg trusted tabled cialis softabs
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 02:20 ق.ظ

Amazing content. Thanks a lot.
cialis 5 mg acheter cialis meilleur pri cialis billig cheap cialis generic cialis with dapoxetine buying cialis in colombia generico cialis mexico we choice cialis pfizer india cialis purchasing look here cialis order on line
Foot Pain
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:03 ب.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for
you? Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like to find out where
u got this from. thank you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

دانلود فایل

فروش فایل های دانشجویی